Castellano | Català

Política de Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable de tractament serà la societat AUTOMOCIÓ JOAN CARLES, S.L. amb adreça en Polígon Industrial Les Peixeres Carrer Indústria 1-3-5-7-9 d'Agramunt (Lleida) 25310 amb CIF B25367004.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades i sota quina legitimació?

El tractament de les seves dades es realitza amb l'objectiu de prestar el servei d'assistència tècnica i mecànica, la qual cosa inclou una sèrie d'activitats de tractament que poden resumir-se en les següents:

  1. Prestació del servei d'assistència tècnica i mecànica – Legitimació: Execució de la relació contractual.
  2. Informar-li de qualsevol incidència tècnica o defecte de fàbrica que pogués afectar el seu vehicle MAN - Legitimació: Interès legítim.
  3. Realitzar enquestes de satisfacció – Legitimació: Consentiment exprés.
  4. Remetre-li informació sobre descomptes i promocions del taller i de MAN – Legitimació: Consentiment exprés.
3. Quin tipus de dades tractem?

Per a les finalitats exposades a l'apartat anterior es tracta el conjunt de dades proporcionades de forma directa pel client, tant al moment de la signatura de l'ordre del taller com al llarg de la prestació del servei.

El client es responsabilitza de la seva veracitat i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

4. A qui comuniquem les seves dades?

En virtut de l'anterior, en el següent quadre es detallen les comunicacions previstes i la base legitimadora que l'empara:

DESTINATARI TIPUS DE DADES COMUNICADES FINALITAT HABILITACIÓ LEGAL
MAN TRUCK AND & AG Dades de caràcter identificatiu i de contacte i aquells que poguessin haver motivat el servei d'assistència tècnica i mecànica (p. ex. quilometrada, tipus d'ús del vehicle). Atendre adequadament, si escau, a les garanties i responsabilitats del vehicle indicat i dels productes i serveis que subministra. Interès legítim
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.Unip. Dades de caràcter identificatiu i de contacte i aquells que poguessin haver motivat el servei d'assistència tècnica i mecànica (p. ex. quilometrada, tipus d'ús del vehicle). Atendre adequadament, si escau, a les garanties i responsabilitats del vehicle indicat i dels productes i serveis que subministra. Interès legítim
Dades de caràcter identificatiu i de contacte i aquells que poguessin haver motivat el servei d'assistència tècnica i mecànica (p. ex. quilometrada, tipus d'ús del vehicle).

Remetre informació comercial sobre productes i serveis similars als contractes i realitzar enquestes de satisfacció sobre l'atenció prestada en el taller oficial de MAN.

Realitzar enquestes.

Consentiment específic
XARXA OFICIAL I SERVEIS OFICIALS POSTVENDA Dades de caràcter identificatiu i de contacte i aquells que poguessin haver motivat el servei d'assistència tècnica i mecànica (p. ex. quilometrada, tipus d'ús del vehicle). Conèixer l'històric de reparacions i assistències del vehicle. Interès legítim
5. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades durant un termini de 10 anys des de l'últim servei d'assistència tècnica.

6. Quins són els seus drets?

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

Pot exercitar aquests drets per escrit a AUTOMOCIÓ JOAN CARLES, S.L. amb adreça en Polígon Industrial Les Peixeres Carrer Indústria 1-3-5-7-9 d'Agramunt (Lleida) 25310 o a l'adreça de correu electrònic info@automociojcarles.com, indicant la referència RGPD.

Dissenyat per Göteborg
Facebook  Man
Copyright © 2018 Automoció Joan Carles, S.L. | Protecció de Dades | Tel: 973 390 322 | info@automociojcarles.comjcarles@automociojcarles.com